top of page
 • de Mihaela Arsene

Justificarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri începând cu data de 01 ianuari


Începând cu 01 ianuarie 2020, data intrarii în vigoare a regulamentului UE nr. 1912/2018, se va utiliza o nouă procedură fiscală de justificare a scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri.


Furnizorul trebuie să declare corect tranzacția în Declarația recapitulativă (D 390), iar factura fiscală trebuie să aibă menționat codul de TVA al beneficiarului (codul de TVA trebuie verificat în sitemul VIES la momentul primirii comenzii). Pe lângă factură și , declararea tranzactiei, justificarea scutirii de TVA se va face cu următoarele documentele justificative:


1. Primul document, după caz:

 • O declarație pe proprie răspundere a vânzătorului în care indică faptul că bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de un terț în numele său.

 • O declarație pe proprie răspundere a cumpărătorului care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate de cumpărător sau de un terț în numele său.

În această declarație scrisă se menționează:

 • statul membru de destinație a bunurilor;

 • data emiterii,

 • numele și adresa cumpărătorului,

 • cantitatea și natura bunurilor,

 • data și locul de sosire a bunurilor

 • identificarea persoanei care acceptă, recepționează bunurile în numele cumpărătorului;

Declaratia beneficiarului trebuie sa fie primita de furnizor pana in data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea!


2. Al doilea document, la alegere dintre:

 • CMR semnat (transport rutier) / scrisoare de trăsură semnată (transport feroviar) / conosament (transport pe apă) / factură de transport aerian.

 • factură de la transportatorul bunurilor.

3. Al treilea document, la alegere dintre:

 • factura de transport sau documentul ce atestă transportul (CMR), care nu a fost ales ca al doilea document,

 • poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului

 • OP care să ateste plata transportului

 • document eliberat de o autoritate publică ( notariat) ce atestă sosirea bunurilor în statul membru de destinație

Mențiune:

Documentele prevăzute la punctele 2 și 3 trebuie emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător. Ex: Factura de transport este emisă de o casă de expediții, care nu este afiliată nici cu transportatorul (care emite CMR-ul), nici cu vânzătorul sau cumpărătorul, OP-ul este emis de către bancă, etc..264 views0 comments
bottom of page