• de Mihaela Arsene

Somajul tehnic în vremea coronavirusului

Pe perioada situației de urgență, statul suportă șomajul tehnic :

A. Pentru toți angajații societăților a căror activitate a fost închisă de autorități (restaurant, coafor, organizare de evenimente, învățământ privat, cabinete stomatologice), cu următoarele condiții:

 • Angajatorii trebuie să obțină un certificat de situații de urgență,

 • Pentru luna anterioară, angajatorii depun la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă o cerere, prin poșta electronică, însoțită de certificatul de situații de urgență și de o listă a salariaților care vor beneficia de indemnizație.

 • Plata din bugetul fondul de șomaj se va face în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.


B. Pentru 75 % din angajații activi ai altor societăți, altele decât cele menționate anterior, cu următoarele condiții:

 • Angajatorii nu au capacitatea financiară sa achite salariile, adică nu dispun de respectivele sume în conturile bancare sau numerar în casă,

 • Angajatorii înregistrează o scadere a încasărilor cu minim 25% față de media lunilor ianuarie - februarie 2020.

 • Prin angajați activi se înțelege angajații care la data publicării acestei ordonanțe nu figurează în concediu fără plată.

 • Statul suportă șomajul tehnic doar pentru 75% din salariați (3 din 4), pentru restul de 25%, suportă angajatorul.

 • Pentru luna anterioară, angajatorii depun la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă o cerere, prin poșta electronică, însoțită de o listă a salariaților care vor beneficia de indemnizație și de o declarație pe proprie răspundere a adminstratorului din care să reiasă scăderea încasărilor cu 25 % și lipsa capacității financiare .

 • Plata din bugetul fondului de șomaj se va face în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.


Ce sumă este suportată de către stat ?

 • Statul suportă o indemnizație de șomaj de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial brut pe țară (75% x 5.429 lei),

 • Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, dar nu se datorează CAM,

 • Plata impozitului și contribuțiilor se face până la data de 25 ale lunii următoare celei în care se recuperează indemnizația din fondul de șomaj.


35 views0 comments

Recent Posts

See All