top of page
 • de Mihaela Arsene

Somajul tehnic în vremea coronavirusului

Pe perioada situației de urgență, statul suportă șomajul tehnic :

A. Pentru toți angajații societăților a căror activitate a fost închisă de autorități (restaurant, coafor, organizare de evenimente, învățământ privat, cabinete stomatologice), cu următoarele condiții:

 • Angajatorii trebuie să obțină un certificat de situații de urgență,

 • Pentru luna anterioară, angajatorii depun la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă o cerere, prin poșta electronică, însoțită de certificatul de situații de urgență și de o listă a salariaților care vor beneficia de indemnizație.

 • Plata din bugetul fondul de șomaj se va face în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.


B. Pentru 75 % din angajații activi ai altor societăți, altele decât cele menționate anterior, cu următoarele condiții:

 • Angajatorii nu au capacitatea financiară sa achite salariile, adică nu dispun de respectivele sume în conturile bancare sau numerar în casă,

 • Angajatorii înregistrează o scadere a încasărilor cu minim 25% față de media lunilor ianuarie - februarie 2020.

 • Prin angajați activi se înțelege angajații care la data publicării acestei ordonanțe nu figurează în concediu fără plată.

 • Statul suportă șomajul tehnic doar pentru 75% din salariați (3 din 4), pentru restul de 25%, suportă angajatorul.

 • Pentru luna anterioară, angajatorii depun la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă o cerere, prin poșta electronică, însoțită de o listă a salariaților care vor beneficia de indemnizație și de o declarație pe proprie răspundere a adminstratorului din care să reiasă scăderea încasărilor cu 25 % și lipsa capacității financiare .

 • Plata din bugetul fondului de șomaj se va face în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.


Ce sumă este suportată de către stat ?

 • Statul suportă o indemnizație de șomaj de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial brut pe țară (75% x 5.429 lei),

 • Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, dar nu se datorează CAM,

 • Plata impozitului și contribuțiilor se face până la data de 25 ale lunii următoare celei în care se recuperează indemnizația din fondul de șomaj.


37 views0 comments
bottom of page