top of page
 • Mihaela Arsene

IMM Invest - Condiții de finanțareÎn contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pentru susținerea activității IMM-urilor, statul garantează credite sau linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru sau pentru investiții, cu dobânda subvenționată de stat.La o primă vedere reiese că statul dă bani gratis tuturor, în realitate lucrurile sunt mai nuanțate, astfel:

Scopul creditării și limita de garantare de către stat:

 • Microîntreprinderile (care au până la 9 salariați și cifra de afaceri sau active totale sub 2.000.000 euro) și întreprinderile mici (care au între 10 și 49 de salariați și cifra de afaceri sau active totale sub 10.000.000 euro), pot accesa credite pentru finanțarea capitalului de lucru, garantate de stat în proporție de 90%.

 • Întreprinderile mijlocii (care au între 50 și 249 de salariați, cifra de afaceri sub 50.000.000 euro sau total activ sub 43.000.000 euro) pot accesa credite pentru finanțarea capitalului de lucru sau pentru investiții, statul garantând 80% din creditul acordat.

 • Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/ domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, activități de investigare și protecție.


Limita de creditare o reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale înregistrate la nivelul anului 2019,

 • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019

 • valoarea nevoilor de lichidități pentru maxim 18 luni următoare, cu condiția prezentării documentelor justificative (contracte),

dar nu mai mult de:

 • 500.000 lei, în cazul microîntreprinderilor,

 • 1.000.000 lei, în cazul întreprinderilor mici,

 • 5.000.000 lei pentru capitalul de lucru și 10.000.000 lei pentru investiții, în cazul întreprinderilor mijlocii.

Rata dobânzii este compusă din Robor la 3 luni +2%/an și este subvenționată sigur de către stat doar până la 31.12.2020. Pentru următorii 2 ani va fi subvenționată doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru perioada respectivă se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020.


Condiții de acordare:

Societățile comerciale și PFA-urile care doresc să acceseze aceste credite trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Se obligă să NU disponibilizeze până la 31 decembrie 2020 personalul existent la data intrării în vigoare a OUG 42/2020 (adică existent la data de 04.04.2020),

 • prezintă instituției de credit garanții colaterale pentru diferența de 10%, respectiv 20%, din valoarea finanțării.

 • Nu se află în dificultate ( nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani, nu se află în insolvență, executare silită, dizolvare, lichidare, administrare specială),

 • Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit partener,

 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019,

 • Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019,

 • Nu înregistrează obligații fiscale restante sau se obligă să le achite din creditul obținut pentru capital de lucru.

 • Sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit - consultati inițial instituția bancară.

 • Sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, nu pot fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.

Durata maximă a finanțării este de :

 • 3 ani în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitate de prelungire de maximum 3 ani,

 • 6 anii în cazul creditelor pentru investiții.

Înainte de a ne repezi să accesăm aceste credite trebuie să facem o analiză serioasă a afacerii, în contextul în care efectele acestei pandemii sunt greu de preconizat ca durată și ca intensitate, să vedem dacă nu e cazul să ne reorientăm în piață, să restructurăm sau să renuntăm la anumite activități pentru care nu putem susține costurile în viitor, decât să ne îndatorăm în această perioadă pentru a menține un business la un nivel anterior crizei, în situația în care economia, în ansamblul ei, se contractă.

16 views0 comments
bottom of page