top of page
  • de Mihaela Arsene

Cine are obligații de raportare privind spălarea banilor


Prin Legea nr. 129/2019 sunt precizate entitățile raportoare, acestea sunt:

  • firmele și PFA -urile care comercializează bunuri sau prestează servicii - doar dacă efectuează tranzacții în numerar de minimum 10.000 de euro (echivalentul în lei), indiferent dacă tranzacția se execută odată sau prin mai multe operațiuni legate. - Atenție la ridicarea dividendelor prin numerar ! Dacă ridicați dividende prin numerar mai mult de 10.000 euro, chiar dacă sunt aferente mai multor Hotărâri AGA acestea sunt considerate tranzacții legate și veți avea obligații de înregistrare și raportare.

  • băncile și alte instituții de credit,

  • furnizori de servicii de jocuri de noroc,

  • agenții imobiliare,

  • avocați, notari, auditori, experți contabili, consultanți fiscali , etc.

Entitățile raportoare vor desemna si comunica Oficiului Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor, o persoană care va răspunde de aplicarea legii, precizând și limitele responsabilităților încredințate.


Atât desemnarea persoanei responsabile cât și raportarea vor fi făcute on-line, prin sistemul electronic al Oficiului.


Procedura este următoarea :

  1. Completarea formularului de înregistrare , care poate fi găsit aici

  2. Sistemul va inregistra cererea in baza de date si va genera un formular pdf cu datele introduse

  3. Acest formular primit în format pdf va fi tiparit, semnat si stampilat, apoi va fi trimis personal sau prin poștă la ONPCSB pentru inregistrare si validare.

  4. Dupa validarea cererii de inregistrare solicitantul va primi de la ONPCSB instructiunile de accesare a sistemului de raportare.

Recomandăm înregistrarea în sistem chiar și a celor care nu se identifică momentan printre entitățile raportoare, deoarece în cazul depășirii limitei de 10.000 euro pentru tranzacțiile în numerar - apare obligația de raportare în termen de 10 zile de la data depășirii plafonului, iar raportarea nu poate fi făcută decât prin sistemul on-line.


39 views0 comments
bottom of page