top of page
 • de Mihaela Arsene

Măsuri pentru protecția angajaților

Prin O.U.G. 92 / 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 29.05.2020, sunt instituite următoarele măsuri :


1. Statul decontează 41,5% din salariul celor care au fost în șomaj tehnic.

Începând cu 1 iunie 2020, statul suportă, pentru o perioadă de 3 luni, decontarea a 41,5% din salariul brut al angajaților care au fost în șomaj tehnic (indiferent dacă acesta a fost sau nu suportat de stat), dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, cu respectarea următoarelor condiții:

 • Angajatorii se obligă să mențină raporturile de muncă până la 31.12.2020. Această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă este neimputabilă angajatorului. În situața în care contractul de muncă încetează cu acordul părților sau din motive imputabile angajatorului, acesta din urmă trebuie să restituie integral și cu dobândă sumele primite.

 • Se poate solicita decontarea doar pentru salariații care au fost în șomaj tehnic minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.

 • Nu pot beneficia angajatorii care se află în faliment, lichidare sau dizolvare.

Procedura de decontare este următoarea:

 • Decontarea sumelor se face din fonduri europene prin Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj, în limita bugetului aprobat.

 • Angajatorii suportă integral salariile angajaților și ulterior în perioada 1-25 ale lunii următoare celei de raportare depun prin mijloace electronice la AOFMJ o cerere însoțită de declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal și lista persoanelor care beneficiază de sumele respective.

 • Plata sumelor se efectuează de către AOFMJ în termen de 10 zile de la data achitării de către angajatori a impozitului și contribuțiilor aferente salariilor pentru care se face solicitarea.2. Angajatorii care angajează șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani sau peste 50 de ani primesc, timp de 12 luni, 50% din salariul acestora, dar nu mai mult de 2500 lei.

 • Angajatorii se obligă să păstreze raporturile de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni, de la împlinirea celor 12 luni în care beneficiază de decontarea sumelor. În situața în care contractul de muncă încetează cu acordul părților sau din motive imputabile angajatorului, acesta din urmă trebuie să restituie integral și cu dobândă sumele primite.

 • Nu pot beneficia angajatorii cu care se află în faliment, lichidare sau dizolvare.

 • Viitorii angajați trebuie să fie înregistrați în evidențele AOFMJ, iar în cazul somerilor peste 50 de ani fostele raporturi de muncă trebuie să fi încetat pe perioada stării de urgență sau alertă, din motive neimputabile lor.

 • Angajarea trebuie :

- să fie pe perioadă nedeterminată,

- să fie cu normă întreagă,

- să aibă loc în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020.
3. Șomajul tehnic suportat de stat se prelungește până la la ridicarea restricțiilor, pentru toate domeniile în care se mențin restricții pentru prevenirea infectării cu Covid 2019.
40 views0 comments
bottom of page