top of page
 • Writer's pictureMihaela Arsene

NOI FACILITĂȚI FISCALE

Prin O.U.G. 181/2020 – sunt introduse următoare facilități fiscale, în contextul în care pandemia de COVID-19 a generat dificultăți de natură financiară pentru majoritatea operatorilor economici:

 • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020) . Aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante.


 • Se suspendă sau nu începe executarea silită până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020).


 • TVA solicitată la rambursare până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020) se rambursează direct, efectuarea inspecției fiscale având loc ulterior.


 • Contribuabilii care au obligații fiscale de plată (principale și accesorii ) a căror scadență s-a împlinit după data declarării stării de urgență (16 martie 2020) pot solicita eșalonarea la plată a acestora pentru o perioadă de cel mult 12 luni.


 • NU se datorează impozit specific pentru perioada 26 octombrie 2020 - 31 decembrie 2020. De asemenea, impozitul specific se ajustează si cu perioada în care contribuabilii au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență și cu numărul de 90 de zile calendaristice prevăzut de O.U.G. 99/2020;


 • Se acorda deductibilitate pentru cheltuielile efectuate pentru testarea COVID-19 voluntară a angajaților, acestea nefiind considerate nici beneficii salariale.


 • Notificarea pentru restructurarea obligațiilor bugetare poate fi depusa și în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 (termenul anterior expirase pe data de 30 septembrie 2020), cererea de restructurare urmând a putea fi depusă până la data de 30 iunie 2021 (termenul anterior era 31 decembrie 2020). Conform O.G. 6/2019, contribuabilii care înregistrează obligații bugetare restante la data de 31.07.2020 își își pot restructura aceste obligații bugetare.


 • Termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului /plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020).


 • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi şi penalități pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020). De asemenea, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată se suspendă până la 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020).    

 • În anul 2020 consiliile locale pot hotărâri până la data de 2 decembrie 2020 privind reducerea impozitului pe clădiri cu până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, dacă în perioada stării de urgență și/sau alertă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați să își întrerupă total activitatea economică sau dacă dețin certificatul pentru situații de urgență .101 views0 comments

Comments


bottom of page