top of page
 • Writer's pictureMihaela Arsene

Prezentarea sumară a principalelor măsuri adoptate prin Legea 296 din 27.10.2023
1. MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL:

 • Se introduce cota de 3% pentru microîntreprinderile care au venituri peste 60.000 euro sau desfășoară activitate în anumite domenii, cum ar fi:

-5821 Activități de editare a jocurilor de calculator,

-5829 - Activități de editare a altor produse software,

-6201 -Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),

-6209 -Alte activități de servicii privind tehnologia informației,

-5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare,

-5520 -Facilități de cazare pentru vacanțe șiperioade de scurtă durată,

-5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,

-5590 -Alte servicii de cazare,

-5610 -Restaurante,

-5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,

-5629 -Alte servicii de alimentație n.c.a.,

-5630 -Baruri și alte activități de servire abăuturilor,

-6910 – Activități juridice ,

-8621 – Activități de asistență medicală generală,

-8622 -Activități de asistență medicală specializată,

-8623 - Activități de asistență stomatologică,

-8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană.”

 • Anulare facilitate CASS la construcții și agricultură,

 • Plata CASS pentru tichetele de masa,

 • Modificare cote de TVA pentru anumite livrari (trecere de la 5% la 9%, inclusiv pentru livrarea de locuințe),

 • Scutirile livrărilor către spitale (recent introduse) rămân doar dacă sunt prin intermediul unui ONG (scutire indirectă),

 • Băuturile cu zahăr devin accizabile,

 • Impozite speciale pe bunuri imobile de 0,3% pentru valoarea care depășește 2.500.000 lei si pentru autoturisme 0,3% pentru valoarea care depășește 375.000 lei,

 • IT-iștii platesc impozit pe venit pentru sumele de peste 10.000 de lei,

 • PFA – activități independente: plafon CASS la 60 de salarii minime.

2. COMBATEREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ILICITE:

 • Orice venituri obținute, a căror sursă nu se identifică se impun cu o cotă de 70%,

 • Introducerea de sancțiuni foarte dure pentru practicarea de activități fără autorizare sau pentru deținere de bunuri fără documente: Amenzi foarte mari + confiscări + suspendare și închidere de activitate.

3. CONSOLIDAREA DISCIPLINEI FINANCIARE:

 • Instituirea obligativității emiterii facturilor electronice în sistemul RO e-Factura incepand cu 2024,

 • Introducerea sistemului e-Sigiliu pentru transportatori,

 • Scăderea plafoanelor aferente încasărilor și plăților cu numerar,

 • Introducerea unui plafon maxim al numerarului din casierie: 50.000 lei,

 • Imprumuturile efectuate de asociatii/ adminitratorii societații sunt permise doar prin banca,

 • Pentru toate amenzile date în baza prezentei legi, Legii contabilității, legislației privind disciplina financiară (încasările în numerar), legislației privind obligativitatea POS-urilor, legislației caselor de marcat, Codului de procedură fiscală, Codului fiscal, legislației RO e-Transport, nu se mai beneficiază de posibilitatea achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul amenzii.

9 views0 comments

Comments


bottom of page