top of page
  • Writer's pictureMihaela Arsene

RO e-Transport - ultimele modificări aduse sistemuluiPrin Ordinul 1268/2024 publicat in Monitorul Oficial 597 din 27.06.2024 s-au stabilit categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport, indiferent dacă bunurile transportate sunt cu risc fiscal ridicat sau nu.

Astfel, sistemul RO e-transport vizează vehiculele rutiere care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută (inclusiv greutatea ambalajelor) totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Initial sistemul a fost introdus pentru a urmări transportul  bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional, iar ulterior a fost extins pentru a urmări si transportul rutier internaţional de bunuri (inclusiv cele fară risc fiscal).


Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul bunurilor care depasesc criteriile de greutate si/sau valoare revine următorilor utilizatori:

  • destinatarului înscris în declaraţia vamală de import (situația bunurilor cu sau fără risc fiscal ridicat )

  • beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare (situația bunurilor cu sau fără risc fiscal ridicat )

  • furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor la intern (doar în situația bunurilor cu risc fiscal ridicat ) sau al livrărilor intracomunitare (situația bunurilor cu sau fără risc fiscal ridicat ),

  • operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deţinute şi transportate între gestiuni aflate pe teritoriul Romaniei.

  • depozitarului, în cazul bunurilor cu sau fără risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit,

  • prestatorului de servicii din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile cu sau fără risc fiscal ridicat descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;

  • clientului / furnizorului din România, după caz, în situatia unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului .


Pe lista bunurilor cu risc fiscal , figurează la acest moment, conform Ordinului 802/2022 următoarele:

1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, (codurile NC de la 0701la 0714 inclusiv)

2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, (codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv)

3. Băuturi, lichide alcoolice şi oţet, (codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv)

4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, ( codurile NC 2505 şi 2517)

5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, (codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv)

6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte (codurile NC de la 6201 la 6212 + de la 6214 la 6217 inclusiv)

7. Încălţăminte si articole similare; părţi ale acestor articole, (codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv)

8. Fontă, fier şi oţel, ( codurile NC 7213 şi 7214)


Pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri.

În cazul în care bunurile pentru care există obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport sunt transportate la nivel naţional cu mijloace de transport aparţinând mai multor categorii de transport: naval, feroviar, aerian, rutier etc., în Sistemul RO e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier, situaţie în care locul de încărcare, respectiv descărcare, va fi considerat locul în care vehiculul de transport rutier va prelua sau preda, după caz, bunurile transportate.

În situaţia în care vehiculul de transport nu este echipat cu dispozitive de transmitere automată a datelor de poziţionare, operatorul de transport rutier este obligat să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicaţii care utilizează tehnologii de poziţionare şi transmisie de date prin satelit (dispozitive de tip telefon mobil funcţionale) pe care au fost instalate modulele informatice puse la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.

Înaintea pornirii pe traseu a unui transport care face obiectul Sistemului RO e-Transport sunt obligatorii introducerea codurilor UIT şi atribuirea acestora dispozitivelor de transmitere automată a datelor de poziţionare cu care este echipat vehiculul de transport în vederea transmiterii către serverele ANAF.

Nedeclararea, declararea eronată în sistemul RO e-Transport, modificarea datelor înregistrate după punerea efectivă în mişcare a vehiculului pe drumurile publice sau utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia se sancţionează cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor cu risc fiscal ridicat nedeclarate. Sancţiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum şi în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operaţiunile respective.


66 views0 comments

Comments


bottom of page