Justificarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri începând cu data de 01 ianuarie 2020.

November 22, 2019

 

 

Începând cu 01 ianuarie 2020, data intrarii în vigoare a regulamentului UE nr. 1912/2018, se va utiliza o nouă procedură fiscală de justificare a scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri. 

 

Furnizorul trebuie să declare corect tranzacția în Declarația recapitulativă (D 390), iar factura fiscală trebuie să aibă menționat codul de TVA al beneficiarului (codul de TVA trebuie verificat în sitemul VIES la momentul primirii comenzii). Pe lângă factură și , declararea tranzactiei, justificarea scutirii de TVA se va face cu următoarele documentele justificative:

 

1. Primul document, după caz:

 • O declarație pe proprie răspundere a vânzătorului în care indică faptul că bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de un  terț în numele său.

 • O declarație pe proprie răspundere a cumpărătorului care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate de cumpărător sau de un  terț  în numele său.

În această declarație scrisă se menționează:

 • statul membru de destinație a bunurilor;

 • data emiterii,

 • numele și adresa cumpărătorului,

 • cantitatea și natura bunurilor,

 • data și locul de sosire a bunurilor 

 • identificarea persoanei care acceptă, recepționează  bunurile în numele cumpărătorului;

Declaratia beneficiarului trebuie sa fie primita de furnizor pana in data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea!

 

2. Al doilea document, la alegere dintre:

 • CMR semnat (transport rutier) / scrisoare de trăsură semnată (transport  feroviar) / conosament (transport  pe apă) / factură de transport aerian.

 • factură de la transportatorul bunurilor.

3. Al treilea document, la alegere dintre:

 • factura de transport  sau documentul ce atestă transportul (CMR), care nu a fost ales ca al doilea document,

 • poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului

 • OP care să ateste plata  transportului

 • document eliberat de o autoritate publică ( notariat) ce atestă sosirea bunurilor în statul membru de destinație

Mențiune:

Documentele prevăzute la punctele 2 și 3 trebuie emise de două părți diferite care sunt independente atât una  de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător. Ex: Factura de transport  este emisă de o casă de expediții, care nu este afiliată  nici cu transportatorul (care emite CMR-ul), nici cu vânzătorul sau cumpărătorul, OP-ul este emis de către bancă, etc..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Alte cheltuieli pentru firme - Analiza de risc la securitatea fizica

June 13, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
 • Facebook Classic