top of page
  • Mihaela Arsene

Stampila nu mai este obligatorie in relatia cu autoritatile statuluiOrdonanța de urgenta 49/2017, prin care se modifica OG17/2015 prevede ca persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitătile fara personalitate juridica (ONG) nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile publice ori emise sau incheiate in relatia cu institutiile sau autoritatile publice.


De asemenea, solicitarea aplicarii stampilei pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri, de catre persoana din cadrul unei instituții sau autoritati publice, constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acesteia, conform prevederilor legale .


84 views0 comments
bottom of page