top of page
 • de Mihaela Arsene - expert contabil

Ce presupune mecanismul SPLIT TVA si cum ne va afecta aplicarea lui ?

Inarmati-va cu rabdare si parcurgeti intreg materialul deoarece mecanismul va presupune un consum de resurse materiale si de timp infinit mai mare decat a luat explicarea lui aici:

Acest mecanism presupune ca orice firma care este obligata sa aplice TVA SPLIT sa utilizeze cel putin un cont bancar special pentru incasarea si plata TVA-ului, iar firmele inregistrate in scopuri de TVA (care au RO in fata codului fiscal sau cele care au cod special de TVA pentru achizitii/ servicii intracomunitare) care efectueaza plati catre furnizori ce aplica mecanismul sunt obligate sa vireze TVA-ul in contul distinct de TVA al furnizorului.


Cum ne afecteaza acest mecanism ?


A. Nu aplic mecanismul SPLIT TVA,

A. 1 - sunt o firma neplatitoare de TVA sau PFA - nu am obligatii privind mecanismul SPLIT TVA.

A. 2- sunt o firma platitoare de TVA sau care am cod special de TVA pentru achizitii/ servicii intracomunitare:

 • Sunt obligat sa platesc contravaloarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii (inclusiv TVA aferenta avansurilor pentru care nu am primit factura) intr-un cont bancar distinct, daca furnizorul meu aplica mecanismul SPLIT TVA si daca efectuez plata prin ordin bancar, CEC sau bilet la ordin.

 • Nu sunt obligat sa efectuez plata TVA in cont distinct daca efectuez plata prin card, numerar, curier, daca se aplica taxarea inversa sau daca are loc o compensare (Ordin de compensare).

 • Ce trebuie sa fac?

- Inainte sa efectuez o plata sa verific daca furnizorul meu aplica sau nu mecanismul SPLIT TVA aici : https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/


- In situatia in care furnizorul meu aplica mecanismul, verific daca a precizat pe factura sau daca mi-a comunicat prin alte mijloace contul lui de TVA. Daca nu a comunicat contul de TVA il aflu de aici : https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/ .


- Orice plata pe care o fac catre un furnizor ce aplica mecanismul SPLIT TVA se considera ca are inclusa si TVA, legea imi interzice astfel sa achit doar contravaloarea bunurilor achizitionate. De exemplu, daca fac o plata partiala de 100 lei pentru o factura cu TVA de 19% voi intocmi 2 ordine de plata astfel: 15,97 lei (100*19/119) din contul meu in contul de TVA al furnizorului si 84,03 lei (contravaloarea bunurilor achizitionate) din contul meu in contul curent al furnizorului.

 • Ce patesc daca efectuez plata TVA in alt cont decat cel de TVA?

- Daca in 7 zile lucratoare se corecteaza plata eronata a TVA prin plata corecta sau daca furnizorul isi transfera singur TVA-ul in contul de TVA (trebuie sa am dovada : OP, chitanta) legea nu ma sanctioneaza.


- Daca in 7 zile lucratoare nu se corecteaza plata eronata a TVA ( prin plata corecta sau transfer al furnizorului) sunt penalizat cu 0,06% pe zi din suma plătită eronat începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării acesteia.


B. Aplic mecanismul SPLIT TVA

Cand aplic mecanismul SPLIT TVA?

 • Sunt platitor de TVA si optez pentru aplicarea sistemului ori sunt obligat sa aplic mecanismul, adica sunt in insolventa sau NU am achitat in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta (perioada de gratie) debite TVA care au o valoarea mai mare de 5000 lei (eu fiind contribuabil mic) / mai mare de 10.000 lei (eu fiind contribuabil mijlociu) / mai mare de 15.000 lei (eu fiind contribuabil mare).

De cand aplic mecanismul SPLIT TVA?

 • Incepand cu ziua următoare celei în care sunt publicat în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/documente emise şi avansurile încasate începând cu această dată.


Cand se face inscrierea in Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA?


 • Incepând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de gratie. De exemplu, daca TVA-ul aferent lunii decembrie 2017 in valoare de 5010 lei (scadent in data de 25.01.2018) nu il achit in termen de 60 de zile lucratoare, adica pana pe data de 19. 04.2018, incepand cu data de 01.06.2018 voi fi inscris in Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

 • în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data notificării organului fiscal privind intrarea in insolventa sau optarea pentru aplicarea sistemului.

Cand pot renunta la aplicarea sistemului?

 • După o perioadă de minimum 6 luni de cand nu mai inregistrez obligatii restante la TVA,

 • La sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data înscrierii în Registru, daca am intrat prin optiune.

Ce obligatii am?

 • Sa comunic beneficiarilor contul de TVA

 • Să plătesc contravaloarea TVA aferenta achiziţiilor într-un cont de TVA al furnizorului care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA, inclusiv TVA aferenta avansurilor pentru care nu am emis factura

 • Să virez/transfer în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile:

 1. TVA aferentă încasărilor prin card si tichete,

 2. TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoanele care nu erau obligate sa plateasca in cont distinct (neplatitori de TVA sau PFA). Opţional poate fi virată în contul de TVA şi TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de catre persoanele obligate la plata defalcata,

 3. TVA aferentă CEC-urilor si BO emise anterior datei de la care aplic mecanismul şi încasate după această dată,

 4. Diferenţa pozitiva între TVA aferentă incasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi.

 5. TVA aferentă facturilor emise înainte de data de la care aplic plata defalcată a TVA incasate după această dată,

 6. În cazul creanţelor cesionate daca suma încasată este inferioară valorii TVA din factura trebuie sa virez eu diferenţa în contul de TVA propriu (la data incasarii cesiunii),

 7. TVA aferentă sumelor deblocate din conturile de garantii ,

Cand nu se aplica mecanismul SPLIT TVA?

 • Cand se aplica taxarea inversa,

 • Cand se aplica regimuri speciale de TVA: turism, second -hand,

 • Cand plata nu se efectueaza direct (curier),

 • In cazul compensarii,

 • Cand plata se efectueaza in numerar, cu cardul sau prin substituente de numerar (tichet , voucher)-exista obligatia beneficiarului de a transfera TVA-ul in contul curent,

 • In cazul factoring-ului.

Ce pot plati din contul de TVA?

 • TVA aferent facturilor primite de la furnizori,

 • TVA de plata la bugetul de stat,

 • sume transferate într-un alt cont al meu de TVA deschis la alta banca,

 • sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, sume rezultate ca urmare a corectării facturilor

 • sume restituite în contul curent, deschis la aceeași banca, in limita sumelor cu care a fost creditat contul de TVA din contul curent.

 • sume transferate în contul curent atunci cand nu mai am obligatia sa aplic TVA SPLIT,

 • sume reprezentând TVA achitat cu cardul din contul curent;

 • alte sume stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF

 • Sunt interzise retragerile de numerar.


Ce patesc daca nu ma conformez?

 • Nu comunic contul de TVA – amenda de la 2000-4000 lei,

 • Platesc TVA in alt cont decat contul de TVA al furnizorului, care aplica TVA SPLIT:

 1. Corectia se face in 7 zile lucratoare – nu se aplica sanctiune,

 2. Corectia se face dupa 7 zile dar mai inainte de 30 de zile lucratoare – penalitate 0,06% pe zi

 3. Corectia se face dupa 30 de zile lucratoare – amenda 10% din TVA-ul achitat eronat.

 • Efectuez plati din contul de TVA, altele decat cele permise:

 1. Aduc sumele inapoi in 7 zile lucratoare – nu se aplica sanctiune,

 2. Aduc sumele inapoi dupa 7 zile dar mai inainte de 30 de zile lucratoare – penalitate 0,06% pe zi

 3. Aduc sumele inapoi dupa 30 zile – amenda 50% din suma folosita abuziv,

 • Nu virez/depun în contul de TVA sumele reprezentand TVA pe care eram obligat sa le transfer :

 1. Fac corectia in 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor - penalitate 0,06% pe zi,

 2. Nu fac corectia in 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor- amendă 10% din sumă reprezentând TVA nevirată/nedepusă.
578 views0 comments
bottom of page