top of page
 • de Mihaela Arsene - expert contabil

Noua declaratie unica D212


Incepand cu introducerea declaratiei unice prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 888 din 27.03.2018 si prin modificarile aduse Codului Fiscal de OUG 18/2018 pentru anumite persoane fizice s-a modificat mecanismul de declarare si stabilire a obligatiilor fiscale.


Pentru a intelege principalele modificari trebuie sa urmarim in paralel cele doua mecanisme:

Ce presupunea vechiul mecanism fiscal?

 1. Persoanele care realizau venituri din alte surse decat salarii si/sau pensii obtinute din Romania erau obligate sa depuna, dupa caz urmatoarele declaratii:

D200 – Pentru a declara veniturile realizate din România in anul precedent,

D201 – Pentru a declara veniturile realizate din străinătate in anul precedent,

D220 – Pentru a declara venitul estimat a se realiza in anul curent,

D221 – Pentru a declara normele de venit- agricultură,

D600 – Pentru a declara veniturile ce constituiau plafonul minim de incadrare ca platitor de CAS (pensie) si/sau CASS (sanatate),

D604 – Prin care persoanele fara venit puteau opta pentru plata CASS,

D605 – Prin care persoanele solicitau stoparea CASS.


2. Aceste declaratii aveau termene de depunere diferite.

Existenta mai multor declaratii cu termene de depunere diferite deruta contribuabilul.


3. In baza informatiilor declarate, organele fiscale stabileau impozitele si contributiile datorate si le comunicau contribuabilului prin transmiterea deciziilor de impunere. In practica, organele fiscale comunicau deciziile de impunere cu întarziere, in unele cazuri chiar dupa 3-4 ani, sau comunicau in acelasi timp mai multe decizii de impunere pentru ani diferiti, fapt ce genera confuzie in randul contribuabililor.


4. Mecanismul de stabilire a impozitului era urmatorul:

 • Prin declaratia D220 contribuabilul estima un venit pentru anul in curs.

 • In baza declaratiei D220 organul fiscal emitea o decizie de impunere prin care stabilea obligatia de plata anticipata a impozitului (adica in anul curent pentru anul curent), prin 4 plati egale ce urmau a fi efectuate pana la urmatoarele termene: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 21 decembrie. Daca platile anicipate nu se efectuau pana la termenele respective se datorau dobanzi si penalitati.

 • In anul urmator contribuabilul depunea declaratia D200 prin care declara ce venit a realizat efectiv in anul de referinta.

 • In baza declaratiei D200 organul fiscal recalcula impozitul datorat, tinand cont si de platile anticipate, comunicand contribuabilului o alta decizie de impunere D250. In situatia in care, prin recalculare, se stabileau diferente pozitive de plata, acestea trebuiau achitate de catre contribuabil in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

 • Pana la aparitia OUG 79/2017 contributiile sociale se stabileau de organele fiscale, avand ca baza veniturile declarate de contribuabil prin declaratiile D220 si D200, o data cu declaratia D600 a fost introdus un plafon de venituri realizate in anul precedent, in functie de care contribuabilul datora sau nu datora CASS si /sau CAS.

Acest mecanism ingreuna activitateafiscului si era dificil de inteles de catre contribuabil.


Ce presupune noul mecanism fiscal?

 1. Are loc comasarea celor 7 declaratii intr-o Declaratie Unică D212 prin care persoanele obligate vor declara :

 • veniturile realizate in Romania si/sau in strainatate in anul precedent,

 • venitul estimat a se realiza in anul curent pentru stabilirea impozitului pe venit,

 • veniturile estimate a se realiza in anul curent ce vor constitui plafonul de referinta pentru incadrarea ca platitor de CAS si/sau CASS.

Se realizeaza simplificarea obligatiilor declarative, implicit reducerea birocratiei.


2. Acum va exista un singur termen de depunere, 15 martie, care va coincide cu termenul de plata al obligatiilor fiscale. Pentru persoanele care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta in cursul anului obligatia de depunere a declaratiei unice apare in termen de 30 de zile de la infiintare/incetare, dar termenul de plata ramane tot 15 martie a anului urmator.


3. Incepand cu veniturile anului 2018 stabilirea impozitelor se va face de catre contribuabil (autoimpunere), organele fiscale nu vor mai emite decizii de impunere. Acest lucru ne va permite sa stim exact ce si de ce platim.


4. S-a eliminat obligativitatea platilor anticipate la anumite termene, dar se pot face plati anticipate, mai mult, se incurajeaza plata anticipata a impozitului pe venitul estimat pana la data de 15 decembrie 2018, prin acordarea unei bonificatii de 5% din impozitul datorat, achitat integral pana la acest termen.


5. Plafonul in functie de care contribuabilul datoreaza sau nu datoreaza CASS si/sau CAS se stabileste prin raportare la veniturile estimate/realizate in anul pentru care se datoreaza respectivele contributii.Cine depune declaratia unica D212?


 • Toate persoanele fizice care obtin venituri din Romania (in mod independent sau in asociere) din activitati independente (comert, productie, servicii, profesii liberale), din drepturi de autor, din chirii, din investitii (dividende, dobanzi, tranzactionare titluri), din agricultura, silvicultura si piscicultura, alte venituri cu exceptia celor ce obtin venituri pentru care impozitul si contributiile sunt retinute la sursa, de platitorul de venit (venituri din arenda si in unele situatii veniturile din drepturi de autor), indiferent daca obtin profit sau pierdere din activitatile respective si indiferent daca impozitul se stabileste in sistem real, pe baza normelor de venit sau prin cote forfetare de cheltuieli.

 • Persoanele fizice care obtin venituri din strainatate pentru care aveau in trecut obligatia depunerii declaratiei D201.

 • Persoanele fizice care nu sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate si doresc sa opteze pentru plata CASS.


Cum este structurata Declaratia unica?

Declaratia unica cuprinde doua capitole:

 • Capitolul I – in care declaram veniturile efectiv realizate in anul precedent,

 • Capitolul II – in care declaram veniturile estimate a fi realizate in anul in curs.

Fiecare capitol are o subdiviziune dedicata contributiilor sociale, in care se urmareste plafonul de referinta privind incadrarea contribuabililor ca platitori de contributii sociale si stabilirea bazei de impunere a acestora (suma pentru care se datoreaza contibutii).


Pentru anul 2018, avand in vedere modificarile aduse Codului Fiscal de OUG 18/2018 contributiile sociale care vor fi datorate de persoanele fizice ce obtin alte venituri decat cele din salarii si/sau pensii sunt urmatoarele:


CAS:

 • De cine este datorata?

Este datorata doar de persoanele care obtin venituri din activitati independente (comert, productie, servicii, profesii liberale) si din drepturi de autor. [Persoanele care obtin venituri din drepturi de autor si care au si calitatea de salariat NU datoreaza CAS pentru veniturile din drepturi de autor. De asemenea persoanele care sunt asigurate in sisteme proprii de pensii (de ex. avocatii) NU datoreaza CAS pentru veniturile obtinute din practicarea respectivelor profesii.]

 • Cand este datorata?

Este datorata doar daca suma veniturilor obtinute din activitati independente si din drepturi de autor este mai mare sau egala cu 12 salarii minime brute. (Salariul minim brut este cel in vigoare la data depunerii declaratiei unice.)

 • Ce cota se aplica?

Se aplica cota de 25%.

 • Care este baza de calcul ? (Pentru ce suma se datoreaza?)

Baza de calcul este venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat12 salarii minime brute.

 • Persoanele care nu sunt obligate la plata CAS (realizeaza venituri sub plafonul de referinta) pot opta pentru plata CAS, baza de calcul fiind cea aleasa de contribuabil, dar care nu poate fi mai mica decat 12 salarii minime brute.


CASS:

 • De cine este datorata?

Este datorata de toate persoanele fizice care obtin alte venituri decat cele din salarii si/sau pensii.

 • Cand este datorata?

Este datorata doar daca suma totala a veniturilor obtinute din activitati independente + drepturi de autor + asocieri + chirii + investitii (dividende,dobanzi, tranzactionare titluri) + agricultura + silvicultura + piscicultura + venituri din alte surse este mai mare sau egala cu 12 salarii minime brute. (Persoanele care obtin venituri din drepturi de autor si care au si venituri din pensii sau salarii NU datoreaza CASS pentru veniturile din drepturi de autor.)

 • Ce cota se aplica?

Se aplica cota de 10%.

 • Care este baza de calcul ? (Pentru ce suma se datoreaza?)

Baza de calcul este reprezentata de echivalentul a 12 salarii minime brute.

 • Persoanele care estimeaza in anul curent venituri mai mici decat plafonul de referinta pot opta pentru plata CASS, astfel:

 • Daca depun declaratia unica in termenul legal de depunere, vor lua ca bază de calcul valoarea a 6 salarii de bază minime brute, în vigoare la data depunerii declaratiei.

 • Daca depun declaratia unica dupa termenul de depunere, vor lua ca bază de calcul suma rezultata din imultirea salariului minim brut cu numarul de luni ramase pana la urmatorul termen de depunere a delaratiei unice, inclusiv luna in care se depune declaratia. (Ex: Daca depun declaratia prin care optez pentru plata CASS in septembrie 2018, voi lua ca baza de calcul salariul minim brut 1900 lei inmultit cu 7 luni (septembrie 2018-martie 2019).

 • Persoanele care nu obtin niciun fel de venituri pot opta pentru plata CASS si datorează CASS la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute, indiferent de data depunerii declaraţiei unice.

 • Persoanele fizice sunt asigurate in sistemul de sanatate de la momentul depunerii declaratiei unice - pentru anul 2018 sunt considerate asigurate pana la termenul limita de depunere al acesteia.


Alte aspecte:

 • In situatia in care se estimeaza in anul curent venituri mai mari decat plafonul de referinta, iar prin declaratia unica se declara venituri efectiv realizate mai mici decat acest plafon, eventualele plati anticipate reprezentand contributii, efectuate voluntar de catre contribuabil nu se mai restituie.

 • Pentru depunerea in termen a declaratiei unice prin SPV (Spatiul Privat Virtual) se prevede in Codul Fiscal acordarea unei bonificatii de 5%, daca obligatiile fiscale sunt achitate integral pana la 15 martie a anului urmator. Cu toate acestea in cuprinsul declaratiei introdusa prin OPANAF 888/2018 nu este prevazuta diminuarea impozitului cu valoarea acestei bonificatii.


Ce este specific anului 2018?


Pentru anul 2018, an de tranzitie la noul mecanism fiscal, s-a stabilit ca termen de depunere al declaratiei unice data de 15.07.2018.


De asemenea in anul 2018 vom mai primi de la fisc decizii de impunere prin care se regularizeaza impozitul aferent anului 2017. Incepand cu veniturile anului 2018 fiscul nu va mai emite decizii.


Anul 2018 a fost de la debutul lui un an derutant pentru persoanele fizice ce obtin alte venituri decat cele din salarii si/sau pensii, prin introducerea declaratiei D600, amanarea termenului de depunere a acesteia urmata de eliminarea ei completa si apoi schimbarea mecanismului de declarare a veniturilor si de stabilire a impozitelor datorate in timpul anului fiscal. Prin introducerea declaratiei unice lucrurile se vor simplifica simtitor, contribuabilul nu va mai fi impovarat cu depunerea mai multor declaratii, se va familiariza cu modul de stabilire a impozitului si contributiilor datorate (va sti ce plateste), nemaifiind presat de obligativitatea platilor anticipate, iar fiscul isi va usura activitatea , avand de prelucrat si urmarit o singura declaratie.484 views0 comments
bottom of page