top of page
  • de Mihaela Arsene

Măsuri luate pentru susținerea mediului de afaceri afectat de epidemia de SARS-COVID 19

Prin OUG 29 și OUG 30 / 2020, Guvernul a luat următoarele măsuri:

  • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Aceste măsuri fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

  • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21.03.2020 și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență. Aceste obligații fiscale nu vor fi considerate obligaţii fiscale restante.

  • Amânarea plății taxelor locale pe clădiri, terenuri și mașini până la data de 30 iunie 2020.

  • Credite cu dobânda subvenționată pentru IMM-uri și garanții de stat pentru acordarea de credite IMM-urilor.

  • Suportarea de către stat a indemnizației de șomaj tehnic, în anumite situații (mai multe detalii găsești aici ).

  • Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea în baza deciziilor emise de autorități și care dețin certificatul de situație de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei.

  • Se modifica si normele de acordare a concediilor medicale, in sensul ca pentru urgente medicale si pentru infectia cu COVID -19 nu se mai cere stagiu minim de cotizare. De asemenea, certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau care depășesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgență se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert.

  • Termenul de depunere al declarației privind beneficiarul real se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.


20 views0 comments
bottom of page