top of page
  • Writer's pictureMihaela Arsene

Declararea tranzacțiilor cu persoane afiliatePrin Ordinul Președintelui A.N.A.F. nr. 3281 din 19.08.2020 a fost modificată Declarația informativă privind livrările /prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA - D394.


Astfel, începând cu operațiunile lunii septembrie 2020 contribuabilii vor bifa căsuța corespunzătoare din declarație, dacă în perioada de raportare s-au derulat operațiuni cu PERSOANE AFILIATE.


Din punct de vedere fiscal, o persoană este afiliată dacă relația ei cu altă persoană este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

  • o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv ( părinții, copii, bunicii, nepoții, frații, surorile, unchii și mătușile).

  • o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține (direct sau indirect-adică prin afiliați) minimum 25% din părțile sociale sau din drepturile de vot ale persoanei juridice ori dacă controlează efectiv persoana juridică;

  • o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puțin aceasta deține (direct sau indirect) minimum 25% din la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează efectiv acea persoană juridică;

  • o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană terță deține (direct sau indirect) minimum 25% din părțile sociale sau din drepturile de vot atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua ori dacă le controlează efectiv.

Prin control efectiv se înțelege faptul că, atât din punct de vedere faptic cât și legal, administratorul are capacitatea de decizie asupra activității persoanei juridice vizate, prin încheierea de tranzacții cu alte persoane juridice care sunt sub controlul aceluiași administrator sau că persoana de conducere din cadrul persoanei juridice este acționar sau administrator în cadrul persoanei juridice vizate. Pentru justificarea controlului efectiv vor fi analizate actele constitutive, procurile, contractele de muncă sau de prestări de servicii.


Reamintim faptul că între persoane afiliate, bunurile și serviciile sunt transferate / prestate la prețul de piață.

529 views0 comments

Comments


bottom of page