top of page
  • Writer's pictureMihaela Arsene

In ce an suntem? Câte Coduri Fiscale avem?


De câteva zile aștept modificarea formularului 097, pentru a notifica organul fiscal privind aplicarea sistemului de TVA la încasare. Aștept și mă întreb de ce le ia atâta timp înlocuirea unei sume. Răspunsul l-am primit azi, când am primit pe mail nota (anunțul) alăturat, care inițial m-a lăsat fără cuvinte.

După ce am numărat până la 10, m-am apucat să îl recitesc ca să înțeleg ce a vrut să spună poetul.Din analiza pe text reies următoarele:


Primul aliniat ne spune că prin Legea 296/2020 s-a majorat plafonul de TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei, începând cu 1 ianuarie 2021.


In schimb al doilea aliniat ne precizează că în acest moment (ianuarie 2021) plafonul care se ia în calcul pentru anul precedent este 2.250.000 lei. - CEAȚĂ totală ! Unde scrie asta în Codul Fiscal ???


În fapt, azi 19.01.2021, aliniatul 3 al articolului 282 din Codul Fiscal, așa cum a fost modificat de la 1 ianuarie de Legea 296/2020 are următorul cuprins:

Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (2) lit. a), exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, în cazul persoanelor impozabile care optează în acest sens, denumite în continuare persoane care aplică sistemul TVA la încasare. Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au sediul activității economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 4.500.000 lei și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care persoana impozabilă și-a exercitat opțiunea, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 4.500.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 și 278, realizate în cursul anului calendaristic;


Unde scrie că plafonul aferent cifrei de afaceri a anului precedent este 2.250.000 lei?


În concluzie, cei de la ANAF ori au un alt Cod Fiscal (doar al lor) ori au rămas blocați în timp, în 2020.

82 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page