top of page
 • Writer's pictureMihaela Arsene

Obligații către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălarii Banilor (ONPCSB)

Updated: Dec 4, 2023

Persoanele considerate a fi entități raportoare de către ONPCSB, au urmatoarele obligații conform Legii 129/2019:

 1. Desemnarea unei persoane care va avea responsabilități în aplicarea legii, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate si comunicarea acestei decizii către Oficiu. Pentru acest lucru este necesară crearea unui cont în sistemul electronic de raportare al ONPCSB: https://raportari.onpcsb.ro/Formular-inregistrare .

 2. Obligația de a notifica Oficiul cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității, în termen de 15 zile . Notificăm chiar dacă activitatea a început anterior intrării în vigoare a acestei prevederi. Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei https://notificari.onpcsb.ro/register .

 3. Transmiterea de raportări către Oficiu, cand este cazul.


Potrivit art. 5 alin. din Legea nr. 129/2019, printre altele, sunt considerate a fi entități raportoare urmatoarele persoane:


a) instituţiile de credit,

b) furnizorii de servicii de jocuri de noroc,

c) …

g) furnizorii de servicii pentru societăți :

Incercând să traducem prevederile legii in românește și pentru 95% din situații, prin furnizor de servicii pentru societăți, întelegem societatea comerciala (SRL / SA) sau persoana fizică (PFA) ce prestează, în calitate de profesionist, pentru alte societăți oricare dintre următoarele servicii :

 • constituie societăți comerciale;

 • administrează altă societate sau are calitatea de asociat al unei asocieri în participație;

 • pune la dispoziție unei societăți un sediu social, punct de lucru, o adresă comercială, poștală ori administrativă (prin contract de închiriere sau comodat);

 • exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie,

 • deține calitatea de acționar intr-o altă societate,

 • desfasoară activități conform următoarelor coduri CAEN :

- CAEN 6820-Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- CAEN 6910- Activități juridice;

- CAEN 6420-Activitati ale holdingurilor;,


h) agenții imobiliari și dezvoltatorii imobiliari,

 • care desfasoară activități conform urmatoarelor coduri CAEN:

- CAEN 6831 - Agenții imobiliare

- CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

 • inclusiv situațiile în care se intermediază închirierea de bunuri imobile a caror chirie lunară reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;


i) societatile care comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar mai mari de a 10.000 euro, inclusiv. ( Aceasta situație poate aparea în conditiile în care se incasează în numerar peste plafoanele impuse de Legea disciplinei financiare.)


j)-k) societațile care comercializează sau depozitează opere de artă, în cazul în care valoarea tranzacţiei reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult. Sunt incluse şi entităţile care desfăşoară efectiv activităţile conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 şi CAEN 9003;


Nerespectarea obligației de a desemna o persoana responsabilă cu aplicarea legii și necomunicarea către Oficiu a acesteia constituie contravenție si se sancționează cu:

 • avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.


Nerespectarea obligației de a transmite notificarea către ONCSPB constituie contravenție si se sancționează cu:

 • avertisment sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.


213 views0 comments

תגובות


bottom of page