top of page
  • Writer's pictureMihaela Arsene

Principalele modificări aduse codului fiscal, prin OUG nr. 3/2017 aplicabile cu 01.02.2017:


Principalele modificări aduse codului fiscal, prin OUG nr. 3/2017 aplicabile cu 01.02.2017:

1. Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare pentru primii 10 ani de activitate;

2. Majorarea plafonului de venituri până la care o firmă poate fi încadrată ca microîntreprindere de la 100.000 de euro (454.110 lei) la 500.000 de euro (2.270.550 lei). Atenție ! în situația în care la 31.12.2016 s-au realizat venituri superioare plafonului de 100.000 de euro , dar inferioare celui de 500.000 euro societatea va datora impozit pe profit pentru luna ianuarie 2017, urmând a redeveni plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor începând cu data de 01.02.2017;

3. S-au modificat cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor : - 1% pentru microîntreprinderile care au salariați, - 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați;

4. La transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal contribuabilii nu vor mai datora un impozit pentru tranzacțiile mai mici de 450.000 lei. Pentru tranzacțiile mai mari de 450.000 lei se va datora impozit, calculat prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil, venitul impozabil stabilindu-se prin scăderea sumei de 450.000 lei din valoarea tranzacției ;

5. Salariații vor datora contribuțiile de pensie și de sănătate la tot venitul realizat, eliminându-se plafonul maxim, echivalent cu 5 salarii medii brute.

6. Persoanele care realizează venituri din investiții (dividende) nu mai datorează CASS pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii , venituri din pensii, venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoana juridica sau venituri din activități agricole, silvicultura si piscicultura; Atenție ! Dacă în luna ianuarie 2017 se repartizează și se plătesc dividende, asociatul / acționarul va datora și contribuția pentru asigurările sociale de sănătate, chiar dacă realizează venituri din salarii , venituri din pensii, venituri din activități independente.

Mihaela Arsene Consultant fiscal 08.01.2017


11 views0 comments
bottom of page