top of page
  • Mihaela Arsene

Alte cheltuieli pentru firme - Analiza de risc la securitatea fizica


Potrivit Legii, 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, toate firmele care detin sau manipuleaza bunuri sau valori sunt obligate incepand cu ianuarie 2016 sa isi faca o analiza de risc la securitatea fizica. Prin HG 301/2012, pentru firmele infiintate inainte de 16 iunie 2012, s-a stabilit ca termen limita pentru elaborarea analizei de risc data 1 iulie 2017.


Deci, ne putem astepta in viitorul apropiat, ulterior datei 01.07.2017, la intensificarea controalelor efectuate de persoane desemnate din cadrul politiei, jandarmeriei si primariei privind respectarea legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor , respectiv protectia persoanelor. Lipsa analizei de risc se sanctioneaza cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.


Aceasta analiza poate fi realizata de evaluatori de risc la securitatea fizica, inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica si se revizuieste in una dintre următoarele situaţii: - cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;

- in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva; - în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitaţii.

102 views0 comments
bottom of page