top of page
  • de Mihaela Arsene - expert contabil

Semne bune anul are pentru firmele de constructii !


In Monitorul Oficial a fost publicata azi Ordonanta de Urgenta a Guvenului nr. 114 prin care se declară pentru urmatorii 10 ani  ca sector prioritar, de importanţă naţională pentru economia romaneasca, sectorul construcţiilor. Prin urmare se impune  un salariu minim brut de 3000 lei in domeniul constructiilor si se aduc modificari Codului Fiscal, acordandu-se scutiri de taxe pentru salariatii firmelor de constructii . 


               Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2019 salariatii firmelelor ce activeaza din domeniul construcțiilor, producerii materialelor de constructii, arhitectura, inginerie si consultanta in domeniul constructiilor :

  • Sunt scutiti de plata impozitului pe salarii,

  • Nu datoreaza CASS,

  • Vor datora o cota CAS redusa de 21,25%.

De asemenea angajatorii vor datora contribuţia de asigurări sociale (CAM) limitată la 15% din contribuția datorata de ceilalți angajatori, adică vor datora 0,3375% in loc de 2,25%.


               Aceste prevederi se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • Angajatorul se desfasoare activităţi în sectorul construcţii care cuprind: grupele CAEN 41.42.43 si codurile CAEN 2312, 2331,2332, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2223, 1623, 2512, 2511, 711.

  • Minim 80 % din veniturile obtinute de angajatori sa provina din activitati desfasurate in sectorul constructiilor,

  • Salariul brut sa fie cuprins intre 3.000 lei si 30.000 lei.


        Mai jos sunt  prezentate, prin comparație, salariul minim brut in domeniul constructiilor cu facilitatile acordate si salariul minim brut stabilit pentru celelalte ramuri ale economiei in 2019 :

  • Salariu minim brut pe economie in 2019  =    2080 lei

                                     CAS                                  -520 lei

                                     CASS                                -208 lei

                                     Impozit                               - 89 lei

Salariu NET                     1263 lei

                                     CAM -angajator                    47 lei


La un salariu minim brut de 2080 lei , angajatul va obtine un salariu net de 1263 lei , iar totalul sumelor virate la stat va fi de 864 lei.


  • Salariu   minim   brut    in constructii     =       3000 lei

                                       CAS                               -638 lei

Salariu NET                   2362 lei

                                       CAM – angajator                10 lei


La un salariu brut de 3000 lei , angajatul va obtine un salariu net de 2362 lei, iar la stat se vor vira 648 lei.


           Dupa cum se observa, muncitorii in constructii vor obtine un salariu minim net aproape dublu fata de muncitorii angajati in alte sectoare economice, acest lucru reprezinta o discriminare. Toata economia romaneasca este ingenuchiata de suprataxarea muncii, toate sectoarele de activitate sunt afectate de lipsa personalului calificat si de exodul fortei de munca, Guvernul trebuie sa reduca semnificativ taxele salariale  pentru totii salariatii nu numai pentru cei din constructii, si asta urgent pana cand economia Romaniei nu se va sufoca.


289 views0 comments
bottom of page