top of page
 • de Mihaela Arsene - expert contabil

Sustinerea organizatiilor non-profit, persoanelor fizice si acordarea de burse private in anul 2019.


Sustinerea organizatiilor non-profit, unitatiilor de cult, persoanelor fizice aflate in nevoie este realizata prin intermediul actelor de sponsorizare, donatie sau mecenat, prin redirectionarea unor sume din impozitul datorat si prin acordarea de burse private.


Cum diferentiem aceste acte si ce avantaje fiscale avem cand le efectuam?


Donatia este, conform codului civil, un contract prin care o persoana (donator) transmite, in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana (donatar), care il accepta si care are obligatia sa il foloseasca exclusiv in scopul declarat.


Cine poate beneficia de donatie:

 • persoanele fizice;


 • persoanele juridice cu scop lucrativ (societatile comerciale);


 • persoanele juridice fara scop lucrativ (ONG-uri).


Din punct de vedere fiscal :

 • nu se acorda facilitati fiscale pentru donatiile efectuate,


 • pentru societatile platitoare de impozit pe profit, donatiile efectuate sunt considerate cheltuieli nedeductibile.


Mecenatul este un act prin care o persoană fizică sau juridică (mecena) transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific - cercetare fundamentală și aplicată. Actul de mecenat trebuie incheiat în forma autentică (la notar).

Cine poate fi beneficiarul mecenatului:

 • doar o persoana fizica cu domiciliul in Romania.


Din punct de vedere fiscal :

 • Doar societatile platitoare de impozit pe profit pot beneficia de facilitati fiscale pentru actele de mecenat incheiate, chiar daca acestea sunt considerate cheltuieli nedeductibile, societatile scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre 0,5% din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat.


 • Sumele care nu pot fi scăzute in trimestrul respectiv pot fi scazute în următorii 7 ani consecutivi.


 • Recuperarea / scaderea acestor sume din impozitul pe profit datorat nu este conditionata in prezent si nici dupa 1 aprilie 2019 de inscrierea beneficiarului (persoana fizica) intr-un registru anume.

Sponsorizarea, potrivit Legii nr. 32/1994, reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre beneficiar, in schimbul anumitor beneficii cum ar fi: promovarea numelui sau a imaginii sponsorului.

Cine poate fi beneficiarul sponsorizarii:

 • orice persoană juridică fără scop lucrativ (ONG), care desfășoară în România o activitate umanitara, religioasa, filantropica, sportiva, culturala, artistica, educativa, sociala, comunitara sau de reprezentare a asociațiilor profesionale,


 • instituțiile și autoritățile publice care au astfel de activitati,


 • orice persoană fizica cu domiciliul în România care este sustinută/recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică,


 • organismele de televiziune sau radiodifuziune, publicațiile pentru emisiuni, programe, carti referitoare la activitatile mentionate anterior.


Din punct de vedere fiscal :

 • Societatile platitoare de impozit pe profit pot beneficia de facilitati fiscale pentru actele de sponsorizare incheiate, chiar daca acestea sunt considerate cheltuieli nedeductibile. Astfel aceste societati scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre 0,5% din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat.


 • Microîntreprinderile scad sumele aferente din impozit pe venit până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.


 • Sumele care nu pot fi scăzute in trimestrul respectiv din impozitul pe profit sau pe venit pot fi scazute în următorii 7 ani consecutivi.


 • Incepand cu 1 aprile 2019, recuperarea / scaderea acestor sume din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit se realizeaza doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.


Redirectionarea unor sume din impozitul datorat:

Persoanele fizice care obtin venituri din salarii, activitati independente, drepturi de autor, chirii, pensii, agricultura, activitati sportive pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit potrivit codului fiscal pentru susținerea entităților nonprofit. Redirectionarea de impozit se poate se dispune prin declaratia unica sau prin cerere adresata organului fiscal (formularul 230), dupa caz.

Entitățile nonprofit și unitățile de cult beneficiază de sumele redirectionate doar dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.Acordarea de burse private:

Societatile platitoare de impozit pe profit care acorda burse private pot scadea sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre 0,5% din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat.

Persoanele fizice care obtin venituri din salarii, activitati independente, drepturi de autor, chirii, pensii, agricultura, activitati sportive pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit potrivit codului fiscal pentru acordarea de burse private.

Aspecte importante:

Persoanele juridice care efectueaza acte de sponsorizare, mecenat sau care acorda burse private sunt obligate sa depuna anual la ANAF o declaratie informativa privind beneficiarii acestor acte.


Incepand cu 1 aprilie 2019 se infiinteaza Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acesta se organizează de ANAF, este public şi se afişează pe site-ul ANAF. ONG-urile pot solicita inscrierea în registru dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

 • şi-au îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

 • nu au obligaţii fiscale restante mai vechi de 90 de zile;

 • au depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

 • nu sunt declarate inactive fiscal.

Înscrierea în registru se solicită prin depunerea Formularului 163 insotit de certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale locale.


667 views0 comments
bottom of page