top of page
  • de Mihaela Arsene

Anularea accesoriilor aferente obligatiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2018


Prin Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019, contribuabilii (persoane juridice, persoane fizice sau ONG-uri) care au obligații fiscale principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, sub 1 milion de lei, pot solicita anularea dobânzilor si penalităților, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. Toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 se sting (achita) până la data de 15 decembrie 2019;

  2. Sunt stinse toate obligațiile principale și accesorii cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

  3. Sunt depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

De asemenea, contribuabilii care la data de 31.12.2018 figurau cu dobanzi si penalitati restante, dar nu înregistrau debite restante, pot solicita anularea dobânzilor si penalităților, dacă îndeplinesc condițiile 2 si 3.


Cererea de anulare a accesoriilor se depune după îndeplinirea condițiilor, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019.


9 views0 comments
bottom of page