top of page
  • de Mihaela Arsene

Declaratia privind beneficiarii reali


Prin intrarea in vigoare a Legii 129/2019 societățile comerciale sunt obligate să depună la Oficiul Național al Registrului Comerțului o declarație privind beneficiarul real al societății.

Prin beneficiar real se înțelege persoana sau persoanele fizice care dețin peste 25% din părțile sociale ori controlează (direct sau indirect) persoana juridica.


Termenul de depunere al acestei declarații este 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, pentru societatiile înmatriculate înainte de publicarea legii, respectiv 20 iulie 2020, apoi se va depune anual sau la orice modificare survenită. In caz de neconformare amenda este cuprinsă între 5000 lei si 10.000 lei.


Aceasta declaratie trebuie sa fie autentică (notarială) sau dată în fața referentului de la Registrul Comertului și însoțită de un formular-tip și de o copie a cărții de identitate (dacă administratorul și-a schimbat cartea de identitate depusă de la înființare).


61 views0 comments
bottom of page