top of page
  • Writer's picturede Eliza Eremia

Conectare case de marcat la sistemul informatic al ANAF


A fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul cu privire la aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscal. Potrivit acestuia, contribuabilii vor trebui sa se conecteze la distanță, in vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.


Conform art. 3 alin (1) din Ordinul 435 din 25.03.2021, conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, incepand cu data de 31.03.2021, astfel:

- până la data de 30.06.2021, operatorii economici incadrați în categoria marilor contribuabili;

- până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii si mici;

- operatorii economici care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021, realizeaza conectarea la data instalării aparatului.


Prin excepție de la prevederile alin (1), operatorii economici care utilizează case de marcat în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii unei declarații (electronic, format PDF, on-line), în formatul prevăzut în cadrul ordinului, până la aceleași termene. Acești operatori economici vor continua să comunice datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat prin transmiterea lunară a formularului A4200 (electronic, format PDF, on-line).

110 views0 comments

Comments


bottom of page