top of page
 • Writer's pictureMihaela Arsene

RO e - factura


Începând cu 1 iulie 2022, următorii operatori economici vor fi obligați să emită facturile fiscale prin sistemul, RO e-Factura , pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor: • Cei care desfășoară activități economice în relația cu statul (CASMB, primării, etc.)

 • Cei care încasează contravaloarea serviciilor turistice cu vouchere de vacanță,

 • Cei care furnizează către alte persoane juridice produse cu risc fiscal ridicat.

Produsele cu risc fiscal ridicat de evaziune fiscala sunt considerate a fi în acest moment următoarele:

 1. Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile,

 2. Băuturi alcoolice,

 3. Construcții noi,

 4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș),

 5. Îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii îmbrăcăminte.

Sistemul național privind facturarea electronică RO e-Factura este disponibil în Spațiul Privat Virtual (SPV), accesibil exclusiv prin utilizarea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică.


Care sunt pașii pentru accesarea serviciului RO e-Factura ?


Obținerea unui certificat calificat pentru semnătura electronică, în vederea înrolării în SPV.

 • Înrolarea/accesarea SPV cu ajutorul certificatului obținut .

 • Completarea formularului 084 – Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura.

 • În urma transmiterii formularului 084, operatorul economic este înscris în Registrul RO e-factura cu data de 1 a lunii următoare.

In acest moment exista mai multe aspecte care trebuie clarificate prin normele de aplicare, dar stim urmatoarele aspecte:

 • Sunt precizate doar categoriile de produse și codurile de clasificare ale acestora din tariful vamal, dar nu se indică forma de organizare sau de comerț. Astfel și un magazin cu amănuntul care va emite factură către un client, persoană juridică, pentru astfel de produse, va fi necesar să o emită prin e-factura.

 • In cazul cumpărării de produse cu risc fiscal ridicat , primirea facturii electronice prin sistemul RO e-Factura se face doar între firme din Romania, indiferent dacă acestea sunt sau nu plătitoare de TVA.

 • Pentru importuri si achiziții intracomunitare nu se aplică aceste prevederi.

 • Pentru moment nu există un termen de încărcare a facturilor în portal.

 • Dacă pe o factură exista produse cu risc fiscal ridicat si produse normale, se trimite factura în ansamblul ei.

 • Bonurile fiscale cu codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului sunt considerate facturi simplificate și trebuie transmise în sistemul Ro e-Factura.232 views0 comments

Comments


bottom of page