top of page
  • Writer's pictureMihaela Arsene

Limitări privind plățile / încasările in numerar

Updated: Dec 4, 2023


Incepând cu data de 11.11.2023,


A. Persoanele juridice pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii/limite:


- cu alte persoane juridice și PFA:

  • încasări în numerar în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei / persoană juridică;

  • plăţi în numerar în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei / persoană juridică, ; dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei / zi;

  • plăţi în numerar către magazinele de tipul cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

  • In casieria societății sumele în numerar nu pot depăși plafonul zilnic de 50.000 lei

- cu persoane fizice:

  • încasări sau plăți în numerar în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei / persoană fizică, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, cesiuni de creanţe, dividende,

  • plăţi în numerar reprezentând avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei / salariat;

  • Împrumuturile sau restituirile de împrumuturi acordate societății de către persoane fizice pot fi efectuate doar prin BANCA !!!


Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei.


Facturile mai mari de 5.000 lei se achită astfel : max. 5000 lei în numerar și restul prin bancă.


Plafoanele/restricțiile nu se aplică în cazul livrărilor/prestărilor cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele vizate şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.B. Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice sunt limitate la un plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi.


Atenție!

Nerespectarea plafoanelor constituie contravenție si se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul stabilit pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 500 lei.
75 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page